Pedagogové Múzické školy

Tomáš Krpec

Obrázek kontaktu

Sólový zpěv

Externí pedagog oboru SÓLOVÝ ZPĚV

  • Od dětství se věnoval sborovému i sólovému zpěvu (dětský pěvecký sbor ZŠ i ZUŠ; jako zpěvák lašských lidových písní se zúčastnil národní soutěže Zpěváček ve Velkých Losinách) a zároveň navštěvoval 11 let ZUŠ Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce, obor housle, u pana Břetislava Pšurného.
  • V roce 2007 nastoupil studium na SŠ prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě. Během studia začal zpívat se swingovým orchestrem Gangsters of Swing Orchestra. Po ukončení střední školy nastoupil na Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, kde studoval klasický zpěv u Jaroslava Kosece.
  • V NDM začal externě spolupracovat již během studia na konzervatoři. Prvním počinem byl muzikál Evita.
  • V současné době pokračuje ve studiu zpěvu soukromě u operní pěvkyně Jany Doležílkové.

Další aktivity

Mimo swingový orchestr je také členem vokálního kvintetu 5PAK, se kterým vystupuje na společenských událostech a jiných kulturních akcích.