Pedagogové Múzické školy

Bc. Martina Schönwälder, BBA.

Obrázek kontaktu

Arteterapie - léčba uměním

  • Interní terapeutka pro obor ARTETERAPIE
  • Po maturitě na SPŠ Ostrava(1993) se zabývala psychologii (absolvovala řadu odborných seminářů (Psychologie I + II, Sociologie, Psychologie osobnosti, Sociologie věkových skupin, Pedagogika a didaktika), dále akreditovaný kurz MPSV Arteterapie pro práci v sociálních službách, školských zařízeních, zájmových skupinách a psychologické praxi.
  • V roce 2000 ukončila státní zkouškou studium na NEWPORT UNIVERSITY – Bachelor of business Administration a získala zde titul BBA. Poté studovala na Vysoké škole podnikání ekonomii a management a studium zakončila s bakalářským titulem (2002).

Další aktivity

Členka školské rady při ZŠ a Waldorfské ZŠ Ostrava–Poruba, členka Waldorfského sdružení Ostrava, studium alternativních metod vzdělávání, tvorba komunikačních koncepcí a marketingových strategií, organizační a pořadatelská činnost