Program akcí

Adventní koncert pro seniory

17. prosinec 2018 09:45
Posluchači Lidové konzervatoře z pěvecké třídy MgA. Andrey Jurčíkové vystoupí s programem vánočních písní a koled
Domov pro seniory
Český Těšín

Další akce