Program akcí

Adventní koncert

12. prosinec 2018 18:00
Posluchači Lidové konzervatoře pěveckých tříd Mgr. Josefa Fryščáka a Mgr. Andrey Jurčíkové a posluchači houslové třídy Mgr. Alžběty Kolářové a posluchači klavírní třídy Mgr. Evy Czerné představí svůj adventní program
Koncertní sál Lidové konzervatoře
Wattova 5, Ostrava-Přívoz

Další akce