Program akcí

Adventní koncert

12. prosinec 2019 09:30
Posluchači Lidové konzervatoře pěvecké třídy MgA. Andrey Jurčíkové vystoupí s programem vánočních písní a koled
Nemocnice Český Těšín
tělocvična rehabilitačního oddělení ve 2. patře, Český Těšín

Další akce