Program akcí

Krajská postupová přehlídka dětských folklorních souborů

23. říjen 2021 13:00
Pořádá taneční oddělení Lidové konzervatoře s finanční podporou statutárního města Ostravy.
Sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
Českobratrská 40, Moravská Ostrava

Další akce