Program akcí

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance

30. březen 2019 13:00
Taneční oddělení Lidové konzervatoře pořádá s finanční podporou statutárního města Ostravy přehlídku scénického tance
Koncertní sál Janáčkovy konzervatoře
Českobratrská 958/40, Ostrava

Další akce