Program akcí

Výstava fotografií Valdemara Bednarze

14. duben - 30. červen 2021
Posluchač Lidové konzervatoře Valdemar Bednarz ze třídy výtvarné fotografie MgA. Jakuba Kožiála představí své fotografie s šachovou tématikou pod názvem Mladí géniové
Galerie Camera, Lidová konzervatoř, Wattova 5, Ostrava-Přívoz

Další akce