Program akcí

Začínáme s digitální zrcadlovkou

29. leden 2019 16:30
Oddělení výtvarné fotografie Lidové konzervatoře pod vedením MgA. Jiřího Žižky zve všechny zájemce na krátkodobý kurz
Fotoateliér Lidové konzervatoře
Wattova 5, Ostrava-Přívoz

Další akce