Program akcí

Fotografujeme architekturu

18. červen 2019 15:00
Oddělení výtvarné fotografie Lidové konzervatoře pod vedením MgA. Jiřího Žižky zve na kurz fotografie
Fotoateliér Lidové konzervatoře
Wattova 5, Ostrava-Přívoz

Další akce