Program akcí

Tvoříme portrétní fotografii

21. leden 2020 16:30
Oddělení výtvarné fotografie Lidové konzervatoře pod vedením MgA. Jakuba Kožiála zve na krátkodobý kurz
Fotoateliér Lidové konzervatoře
Wattova 5, Ostrava-Přívoz

Další akce