Program akcí

Základy zpracování fotografií v počítači

12. duben - 13. duben 2021 16:30

Oddělení výtvarné fotografie Lidové konzervatoře pod vedením MgA. Jakuba Kožiála zve na krátkodobý online kurz

Online

Další akce