Program akcí

Základy zpracování fotografií v počítači

07. prosinec 2021 16:30
Oddělení výtvarné fotografie Lidové konzervatoře pod vedením MgA. Jakuba Kožiála zve na krátkodobý kurz fotografie pro začínající zájemce.
Fotoateliér Lidové konzervatoře, Wattova 5, Ostrava-Přívoz

Další akce