Program akcí

Základy zpracování fotografií v počítači

15. únor 2022 16:30

Oddělení výtvarné fotografie Lidové konzervatoře pod vedením MgA. Jakuba Kožiála zve na krátkodobý kurz fotografie pro začínající zájemce.

Fotoateliér Lidové konzervatoře, Wattova 5, Ostrava-Přívoz

Další akce