Výtvarná fotografie

Posluchači fotografického oboru Lidové konzervatoře získávají základní znalosti práce s fotografickým obrazem, jsou však vedeni rovněž k hledání nových tvůrčích postupů. Studující pracují ve fotoateliéru, ale také v exteriérech, škola se snaží pravidelně zprostředkovávat posluchačům setkání se špičkovými představiteli oboru výtvarná fotografie. Rozvíjející se obor oslovuje nejen mladé fotoamatéry, ale i starší zájemce, a to i v seniorském věku.

Výtvarná fotografie

Pro koho je kurz určen?

Výuka je určena všem nadšeným zájemcům, kteří si chtějí přisvojit základní znalosti práce s fotografickým obrazem v různých fotografických oblastech.

Délka studia

Studium je rozloženo na dva roky, dvouhodinové lekce se konají jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek v oddělení výtvarné fotografie (Lidová konzervatoř, Wattova 5, Ostrava-Přívoz), začínají vždy v 16.30.

Na závěr obdrží účastníci Certifikát o absolvování kurzu.

Výuka je z velké části koncipována ve formě přednášek a konzultací o zadaných domácích cvičeních.

K individuální práci mají posluchači k dispozici plně vybavený fotografický ateliér se zábleskovými a stálými světly. Zájemci o stále populárnější klasickou černobílou fotografii mohou využívat také temnou komoru. Fotografická knihovna, slouží studentům jako zdroj odborných informací a tvůrčí inspirace.

Posluchači se v prvním ročníku studia výtvarné fotografie seznámí se základními pojmy ve fotografii, jako je práce se světlem, stavba a skladba fotografického obrazu, základy černobílé a barevné fotografie, s dějinami fotografie do roku 1945 a v neposlední řadě také se současnými trendy ve fotografii. První ročník studenti zakončují klauzurou, volným výstavním souborem fotografií a testem z dějin a technologie fotografie.

Druhý ročník je již orientován na konkrétní fotografické žánry, jako je fotografický portrét, krajina, zátiší, reportážní fotografie a dějiny fotografie po roce 1945. Součástí výuky jsou také praktické ukázky v ateliéru, kde se posluchači prakticky seznámí s konkrétními postupy, jak ve své práci nejlépe docílit co možná nejlepších výsledků.

Celé studium oboru výtvarná fotografie je zakončeno zkouškou z dějin, technologie fotografie a závěrečným výstavním fotografickým souborem. Ten může absolvent použít k talentovým zkouškám na střední či vysoké umělecké školy, nebo ke své osobní prezentaci.

Součástí fotografického oddělení Lidové konzervatoře je Galerie Camera. Tato specializovaná fotografická galerie je umístěna v budově školy ve Watově ulici č. 5 v Ostravě - Přívoze. Kurátor galerie a vedoucí fotografického oboru MgA. Jakub Kožiál zde pořádá fotografické výstavy, zaměřené zejména na současnou fotografickou tvorbu zavedených autorů, ale i nadějných začínajících fotografů a posluchačů školy.

Vyučující

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež (do 18 let) 450 Kč
Dospělí (od 18 let výše) 650 Kč
Senioři 400 Kč

Krátkodobé kurzy ve školním roce 2021 / 2022


Začínáme s digitálním fotoaparátem a výtvarnou fotografií

Základy fotografie na černobílý film

Základy práce ve fotokomoře

Základy zpracování fotografií v počítačiJan Motyčka - absolventský soubor

Martin Supa - cvičení Moderní zátiší

Michaela Spurná - volná tvorba

Petra Vlčková - absolventský soubor Cirkus