Naše škola

O nás

Nabízíme seriózní umělecké vzdělávání zájemcům s profesionálními ambicemi i zájemcům z oblasti zájmového studia.

Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Statutární město Ostrava. Jde o zcela jedinečnou organizaci, jejímž cílem je uspokojování estetických zájmů amatérů všech věkových kategorií. K tomu nám slouží profesionální pedagogické metody a umělecká kritéria.

Naše škola má bohatou, více než šedesátiletou historii, a její vývoj je skutečně dynamický. Ctíme tradice, ale zároveň s nadšením vyhlížíme do budoucnosti. Za dobu své působnosti jsme si získali respekt odborné i laické veřejnosti a stali jsme se součástí reprezentativního obrazu města.

Od akce k akci

Lidová konzervatoř a Múzická škola, která má v současné době více než 1000 studentů a zaměstnává více než 70 pedagogů, představuje silné obohacení společnosti, ale i kultury v našem městě.

Naše škola představuje jedinečný model uměleckého vzdělávání, amatérského i profesionálního, a pružně reaguje na nejnovější oborové trendy a postupy. Podporuje tvořivost, citlivost, otevřenost, zodpovědnost, ale i tělesný a duševní rozvoj. Respektuje individuální zvláštnosti a dovednosti posluchačů, jejich způsobilost, s přiznáním práva na odlišnost a potřebu individuálního přístupu.

Na počátku byla Lidová konzervatoř

Autorem projektu Lidové konzervatoře byl Jaroslav Dvorský. Vytvořil prototyp vzdělávací instituce, která více či méně inspirovala ke vzniku lidových konzervatoří i v dalších krajích a městech, především pak v Praze a Olomouci.

Výuka byla zahájena v roce 1957 nejdříve v hudebním oboru, později v oborech tanečním, dramatickém a poté i v oboru výtvarném a v oboru výtvarné fotografie. Lidová konzervatoř poskytovala profesionální vzdělání adeptům z oblasti zájmové umělecké činnosti, či lidové umělecké tvořivosti, ale také tzv. poloprofesionálním hudebníkům a později profesionálním učitelům společenského tance.