Výtvarné obory

Výtvarný obor nabízí studium zájemcům od třinácti let až po seniorský věk. Výtvarným disciplínám se posluchači věnují po praktické i teoretické stránce během tříletého, ale i časově neomezeného post-absolventského studia. Základem je výuka klasických výtvarných technik (kresba, malba, olejomalba), už léta se posluchači věnují keramickým disciplínám, na Lidové konzervatoři se ale mohou vzdělávat i zájemci orientovaní na oděvní tvorbu, textilní návrhářství, ale také na tvorbu originálních šperků. Dětem, mladším než třináct let, je určen obor pod názvem Malý výtvarník. Ve výtvarných ateliérech konzervatoře se posluchači úspěšně připravují k dalšímu odbornému studiu na vysokých školách.

Kresba, malba

Ateliér je určen všem, kteří si chtějí prakticky osvojit širokou škálu výtvarných technik - od tradičních, přes moderní, až k výtvarným experimentům.

Vyučující

Délka studia

  • Tříleté studium ukončené absolutoriem opravňujícím vyučovat v zájmových kulturních organizacích
  • Individuální příprava k talentovým zkouškám na SŠ, VŠ výtvarného zaměření – podle potřeby

Cena studia (částka je uvedena za měsíc)

Děti a mládež (od 13 do 18 let) 450 Kč
Dospělí (od 18 let výše) 650 Kč
Senioři 400 Kč

Velký důraz klademe na přátelské tvůrčí prostředí a osobní přístup ke každému posluchači. Výuka je proto vedena s ohledem na jeho dosavadní výtvarné zkušenosti a v souladu s jeho představami o budoucím uplatnění nabytých dovedností.

Přihlásit se může každý bez rozdílu věku a vzdělání (od 13 let).

Praktická činnost v ateliéru či plenéru bude podle dohody kombinovaná s teoretickými přednáškami a návštěvami výstav.

K dispozici je prostorný, dobře vybavený ateliér s denním světlem.

Ateliér je tedy určen všem, kteří cítí potřebu obohatit svůj vnitřní život o nový rozměr, poznat něco nového a současně si odpočinout od shonu současného života ve společnosti nových přátel.

Během výuky naši studenti představují svoje práce na výstavách, popřípadě se účastní výtvarných projektů Lidové konzervatoře.

Studium je rozvrženo na tři roky jednou týdně, popř. individuální domluvou.

Absolventi tříletého studia obdrží osvědčení o absolutoriu, opravňující k vyučování v zájmových kulturních organizacích.

I. a II. ročník

  • Základy kresby: uhel, rudka, tužka, pastel a lavírovaná kresba.
  • Základy malby: akvarel, kvaš, tempera, akryl, kombinované techniky - koláž, asambláž a podobně.
  • Práce podle modelu: zátiší, draperie, přírodniny, zvířata, busta, portrét, figura a podobně.
  • Základy kompozice, světelné modelace, perspektivy, v průběhu studia vybrané kapitoly z dějin umění.
  • Vedle studijních prací se posluchači věnují v rámci výuky své volné tvorbě.

III. ročník

  • Studium je završeno závěrečnou prací, jejíž námět a techniku si zvolí posluchač sám.

Kurzy

Mimo běžný tříletý studijní program se konají na Lidové konzervatoři přípravné kurzy k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy uměleckého zaměření. Úspěšnost našich absolventů při přijímacích řízeních je vysoká (zejména u těchto škol: VUT, ČVUT, Fakulta umění Ostravské univerzity, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, střední umělecké školy, střední uměleckoprůmyslové školy).